החל ביצוע עבודות הסדרת נחל בצת – קטע מושב בצת עד כביש 4 בהיקף כולל של כ-  2,350,000 ₪.

מטרת העבודות היא למנוע הצפות ונזקים בחורף הקרוב ולאפשר קידום הקמת שכונה חדשה.

משך זמן הביצוע הוא כ-5 חודשים.

החברה הכלכלית "מטה אשר" ומושב בצת ישתתפו במימון עלות הביצוע.