ביצוע פרויקט עבודות שימור נגר בנחל געתון -

קטע מחצבת יחיעם - שלב א' - יוצא לדרך

רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי מקדמת מזה מספר שנים תכנון הקמת שלושה מאגרי ויסות במעלה אגן נחל געתון בהתאם לתוכנית הרעיונית להגנה בפני שיטפונות במורד נחל הגעתון שהוכנה על ידי משרד מ. רוזנטל מהנדסים בע"מ בשנת 2010, בהזמנת רשות הניקוז, להטיית נגר מנחל הגעתון אל שלושת המאגרים, למניעת שיטפונות במרכז העיר נהרייה.

התוכנית מתארת ביצוע מתקני ויסות בנפח כולל של כ-2.5 מיליון מ"ק אשר יקלטו סופות גשם בהסתברות של 1:100 שנה, התוכנית הרעיונית מציעה שני מתקנים מזרחית לכביש 70 ושלישי בשטחים החקלאיים מזרחית לנהרייה.

מתקן אחד בתחום מחצבת הגליל (מחצבת יחיעם/כברי) בצומת כבישים 89/8833 בנפח של כ 1.0 מיליון מ"ק, מתקן  שני בתחום נחל אשרת בנפח כולל של כ 0.5 מיליון מ"ק.  מתקן ויסות שלישי המיועד לתכנון ונמצא מזרחית לנהריה נמצא בשלבי איתור בסיכום עם מחזיקי הקרקע באזור.

לאחר התגברות על מספר חסמים משמעותיים נסללה הדרך לאישור תוכנית מפעל ניקוז (פרסום) למאגר ראשון בעדיפות עליונה - מאגר מחצבת יחיעם לאיגום 1.0 מיליון מ"ק. התוכנית נדונה לאחרונה בועדה המחוזית לתכנון ובנייה ולאחר עריכת מספר תיקונים והשלמות תאושר סופית ע"י הועדה המחוזית לתכנון ובנייה, מועצת הניקוז הארצית ותפורסם ברשומות.

מכוח תוכנית מפעל ניקוז (פרסום) זו, החל כבר תכנון מפורט בהזמנת רשות הניקוז ופרויקט מאגר ויסות במחצבת יחיעם יבוצע בקיץ 2021.

לדברי גב' שפרה בן דוד - מנכ"לית רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי:

"לאור אירועי הגשם החריגים בינואר שנה זו, החליטה ממשלת ישראל בהחלטה מס' 4822 מיום 10/01/20 לסייע בהסרת מספר חסמים על מנת להאיץ תכנון וביצוע שלושת מאגרי הויסות. עלות ביצוע שלושת המתקנים מוערך בכ-150 מלש"ח אשר יתוקצבו ע"י המדינה וביצועם יארך מספר שנים. 

לאור הנ"ל ועל מנת לתת מענה לעיר נהריה המלצנו על ביצוע שלב א' לביצוע מיידי במסגרת עבודות חירום לקראת החורף הקרוב - מתקן ויסות בנפח של כ-300 אלף מ"ק אשר יקלוט זרימות מנחל געתון על ידי פתיחת פתח בקיר מחצבת יחיעם והפניית הזרימה בנחל לתוך חלל המחצבה הנטושה בחלקה.

עלות ביצוע שלב א' מוערכת בכ-1.8 מלש"ח, נבחר קבלן מבצע אשר יחל בביצוע העבודות בשבוע הבא, משך זמן הביצוע כ-90 יום."

ביום שלישי 20/10/20 התקיים סיור בשטח בהשתתפות נציגי משרד החקלאות, רשות הניקוז, רשות המים, ראש עיריית נהריה - מר רונן מרלי ונציגי עירייה נוספים.

מר יורם ישראלי - יו"ר רשות הניקוז סקר בסיור בפני ראש עיריית נהריה ונציגיו את אשר הולך להתבצע במסגרת עבודות החירום ויחד עם ראש עיריית נהריה בירכו על המאמץ הרב שהושקע בקידום נושא חשוב זה ותרומתם של כל הגורמים להסרת חסמים משמעותיים אשר סוללים את הדרך למתן מענה כולל לבעיית ההצפות בעיר נהרייה מנחל געתון.