עדכון הודעה לציבור

לאור הנחיות משרד הבריאות והגופים המוסמכים במדינה, רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי נדרשת אף היא לנקוט באמצעי זהירות על מנת למנוע הידבקות בנגיף קורונה, פעילות רשות הניקוז תתמקד בתחומי הליבה החיוניים עליהם מופקדת רשות הניקוז, כל זאת במידת האפשר והמותר.

לפיכך, הננו להודיע כדלקמן:

 1. משרדי רשות הניקוז סגורים לכניסת מי שאינו נמנה על עובדי הרשות.
 2. לא תתאפשר כניסת מי שאינו נמנה על עובדי הרשות, אלא במקרים חריגים בלבד וכפוף לתאום מראש עם מזכירת
  מנכ"לית הרשות באם אושרה ע"י מנכ"לית הרשות כניסת גורם זה או אחר. מס' טלפון במזכירות הרשות:
  04-9556557 שלוחה 8.
 3. תתאפשר כניסת מקבלי/נותני שירות לרשות, אם לא ניתן לספק את השירות מרחוק באמצעים חלופיים או
  דיגיטליים ובלבד שלא תורשה כניסה ביחס של יותר משני מקבלי/נותני שירות בו זמנית לכל עובד שתפקידו מתן
  שירות, או שבכל עת לא ישהו באזור מתן השירות ללקוחות, אנשים ביחס של יותר מאדם אחד לכל 15 מ"ר.
 4. באם אושרה כניסת גורם חיצוני בהתאם למפורט בסעיפים 2,3 -

   הנחיות לפני הכניסה למתחם משרדי הרשות:
   א. יתבצע תישאול ומדידת חום.
   ב. לא תותר כניסה למקום העבודה גם לא במקרה חריג, למי שהשיב בחיוב על כל אחת מהשאלות הנ"ל, למעט
       אדם שהשיב שהוא משתעל  בשל מצב כרוני, בשל אסטמה או אלרגיה אחרת.
   השאלות שיישאלו:
   1. האם אתה משתעל?
   2. האם חום גופך מעל 38 מעלות ומעלה, או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
   3. האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

  ג. למי שאושרה כניסה, חובה לעטות מסכה וכן לשמור על מרחק של 2 מ' לפחות מעובד אחר.

5. קבלת קהל: בימי ד' - בין השעות 14:00 - 09:00 לא תתאפשר בשלב זה.
   לבירורים יש לפנות טלפונית בלבד אל המזכירה הטכנית אורלי במח' הנדסה בטל: 04-9556557 שלוחה 2. 

6. הגשת תוכניות : עקב התפשטות נגיף הקורונה, לא תתאפשר במשרדנו קבלת קהל גם להגשת תוכניות, לפיכך להלן הנחיות                           לאופן הגשת  תוכניות:

 1. יש לשלוח את קבצי התוכניות באמצעות מייל לכתובת: handasasec@nikuz-gm.org.il.
 2. במקביל, חובה לשלוח גם עותק קשיח של התוכניות באמצעות הדואר לפי הכתובת: רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי ד.נ. אשרת 25209
 3. אין לשלוח תוכניות באמצעות שליחים ואין להגיע פיזית להגיש תוכניות.

 7ישיבות - יתקיימו באמצעות אפליקציית "זום". במקרים חריגים ומיוחדים תתקיים ישיבה פיזית במשרדי הרשות
   כפוף לתיאום מראש ובתנאים הר"מ:
    א. מס' משתתפים - עד 8 משתתפים כולל נציגי רשות הניקוז.
    ב. שמירה על כללים: מדידת חום, עטיית מסכה, מרחק ישיבה - 2 מ'.              

אנו מאחלים לכולם בריאות מצויינת!   

         
בברכה,
שפרה בן דוד
מנכ"לית רשות הניקוז