הודעה לכלל הציבור

         1. כמויות הגשם שירדו בגליל המערבי בתחילת השבוע היו חריגות, ובתוך זמן
             קצר, כאשר האדמה רוויה מהגשמים שירדו קודם לכן. על תחום העיר נהריה
             ירדו 120 מ"מ גשם!

             רוב ערוצי הניקוז בגליל המערבי עלו על גדותיהם מאחר שלא יכלו להעביר
             את ספיקות המים האדירות, וכתוצאה מכך הוצפו שטחים נרחבים.

         2. אירוע ההצפות בנהריה היה אירוע שלא היה כמותו בעבר, כאמור בשל
             כמויות הגשם החריגות במיוחד.

         3. המצב שנוצר שלשום בעיר נהריה נובע משלושה גורמים:

            א) כמות חריגה של גשם ובתוך זמן קצר באזור אגן נחל געתון (אורך נחל
                געתון כ-19 ק"מ והוא מתחיל באזור העיר מעלות - תרשיחא - חוצה
                שטחים חקלאיים של יישובי מ.א. מעלה יוסף ומ.א. מטה אשר ואת העיר
                נהרייה עד מוצאו לים ודרכו זרמו כמויות מים גדולות מאד).

            ב) קריסת מערכת הניקוז העירונית במספר רחובות - מערכות הניקוז
                העירוניות שלא הצליחו להעביר את כמויות הנגר הגבוהות - מי הנגר חדרו
                למערכת הביוב העירונית, שוחות ביוב במדרכות וכבישים עלו על גדותיהם
                זרמו לרחובות, מהם לנחל ואל הרחובות הסמוכים. הדבר תרם לעליית
                מפלס המים בנחל ולזיהומו ולגלישות ממנו אל הרחובות הסמוכים.

            ג)  מובל ניקוז עירוני ברח' שפרינצק ובאורך 500 מ' לא יכול היה להעביר
                את ספיקות המים הגדולות, ומי הנגר הציפו את הרחוב וסביבתו, כולל
                חניון קניון "ארנה".

                מתחייב פירוקו ובניית מובל ניקוז חדש בעלות של כ- 10 מלש"ח.

         4.  נותרו מספר חסמים בנחל שנוצרו בעבר ע"י עיריית נהרייה בלא אישור
              ותיאום עם רשות הניקוז וטרם פורקו:
              מספר גשרונים להולכי רגל וכלי רכב הוקמו מעל הנחל, בגובה נמוך מדי -
              ביוזמת ראש עיריית נהרייה לשעבר.

              גשרונים אלה גורמים לחסימת מעבר מי הגשם בנחל, להיערמות מים
              לאחור ולגלישה מהנחל לשד' הגעתון.

              יצויין כי גשרון אחד פורק מיידית ע"י רשות הניקוז ביום שלישי האחרון
              (יום לפני אירועי הגשם המדובר) בעבודה מאומצת בתוך מספר שעות,
              לאחר שראש עיריית נהרייה הנוכחי, מר רונן מרלי, קיבל את המלצתנו
              לפרקו מיידית, כאשר עניין פירוק שאר הגשרונים יידון בקרוב.

               חסם נוסף הוסר בשנת 2015 - מזרקה במוצא הנחל לים שנבנתה אף
               היא ביוזמת ראש העיר הקודם ללא אישור רשות הניקוז וחסמה את
               מעבר מי הגשם, אל הים.
 
         5. בנוסף, ביצעה רשות הניקוז בשני שלבים בשנת 2015, 2016 הרחבת מובל 
             ניקוז תת קרקעי בצומת רח' סוקולוב עד למוצא הנחל לים, בעלות של
             כ- 17 מלש"ח למניעת הצפות בקטע זה של הנחל.

             ראש עיריית נהרייה הקודם טירפד משך מספר שנים את כל מאמצינו
             לבצע את הפרויקט מסיבותיו הוא, עד שנדרשה לנו הגשת עתירה לבית
             המשפט.

             ואכן, מאז 2015, 2016 לא אירעו הצפות בעיר נהרייה.

             יודגש כי הגשרונים נבנו מעל הנחל במרכז העיר - הנחל לא עלה על גדותיו
             בשני קצותיו במרכז העיר, אלא רק בחלק שבו נותרו הגשרונים שעדיין לא
             הוסרו.

         6. בשנת 2010 יזמה רשות הניקוז תוכנית כללית למניעת הצפות בעיר נהרייה
            מנחל געתון, אשר כללו מספר פרקים:

            פרק ראשון - הסרת חסם המזרקה שנבנתה במוצא הנחל לים והרחבת מובל
            הניקוז בקטע רח' סוקולוב עד לים.

            פרק שני - הקמת 3 מאגרי ויסות במעלה הנחל:

                    1) מאגר תפיסת שטיפונות במחצבת יחיעם - בעדיפות ראשונה
                            אגירת 1/2 מיליון קוב.

                     2) מערכת השהיית נגר (תפיסת שיטפונות) בנחל אשרת בשטחי
                            קרן קיימת לישראל.

                     3) מאגר תפיסת שיטפונות בשטחי קיבוץ עברון – לתפיסת
                            150,000 קוב ומאגר לאגירת מי שיטפונות בנפח 1 מיליון קוב.

               עלות ביצוע שלושת המאגרים מוערכת בכ- 120 מיליון ₪ ויהיה על ממשלת
              ישראל להקצות לרשות הניקוז את התקציבים הנדרשים לכך.


               בהמלצת רשות הניקוז אושר ע"י משרד החקלאות ורשות המים להקים
               בעדיפות ראשונה את המאגר במחצבת יחיעם.

               רשות הניקוז תגיש תכנון מפורט לאישור הגורמים השונים, בתוך מספר
               חודשים בודדים ויחד עם ראש עיריית נהריה יגויסו המשאבים לביצוע.

         7. במקביל פועלת רשות הניקוז לתאם עם גורמים שונים את הקמת שני
            המאגרים הנוספים.

         8. ראוי להדגיש:
           
            1. גם אם מאגר מחצבת יחיעם היה מוקם קודם לכן, הוא לבדו לא יכול
               היה לקלוט את כל כמות הנגר שזרמה בנחל געתון באירוע הקיצוני
               שהתרחש בתחילת השבוע בנהרייה.

               אירוע כזה יכול להתרחש אחת ל- 100 שנה עפ"י הערכות גורמי מקצוע.

            2. במקביל לפעולות רשות הניקוז יהיה על עיריית נהרייה לשדרג את מערכות
               הניקוז העירוניות ולהקים חדשות לאור תוספת הבינוי בעיר (הקמת
               שכונות חדשות), וגם לשם כך נדרשים משאבים רבים שיהיה על ממשלת
               ישראל להקצות לעיריית נהרייה.

         9. אין לי ספק כי שילוב ידיים בין רשויות הניקוז לראש עיריית נהרייה הנוכחי -
             מר רונן מרלי, והקצאת המשאבים הנדרשים ע"י ממשלת ישראל, יפתרו את
             בעיות הניקוז המקומיות בעיר ואת בעיות הניקוז האזוריות המשפיעות על
             העיר באופן שגם אם אחת ל- 100 שנה יחול אירוע קיצון, ההצפות יהיו
             ברמה פחותה בהרבה.
                                                                                 בכבוד רב,
                                   
                                                                               שפרה בן דוד
                                                                             מנכ"לית הרשות