בעריכת חב' נהרא ופשטיא בע"מ  - מהנדס רפי הלוי.

לנתונים נוספים ניתן למצוא באתר רשות המים

נתונים הידרולוגים מעודכן.pdf