על מנת להקל עם ציבור היזמים ועורכי התכניות וכצעד לאמץ תהליכי חדשנות טכנולוגית ברשות ניקוז ונחלים גליל מערבי, הרשות נערכת להעמיד לרשות המתכננים ויזמי תוכניות מערכת מקוונת אשר דרכה ניתן יהיה לשלוח תכניות לבדיקה, למתן חוות דעת ואישור רשות הניקוז וכמו כן על מנת לעקוב אחר קבלת תוכניות מתוקנות לשם מתן חוות דעתנו ואישורינו הסופי.

קישור למסמכי תמ"א 1 באתר מנהל התכנון – תכנון זמין

על תחילת הפעלת המערכת המקוונת תפורסם הודעה באתר זה בהמשך.

 

1.1.2021 

  הודעה לציבור

עקב התפשטות נגיף הקורונה, לא תתאפשר במשרדנו קבלת קהל.

לפיכך הגשת התוכניות תיעשה ע"י שליחתם באמצעות מייל לכתובת: ariela@nikuz-gm.org.il וגם למייל: wahhab@nikuz-gm.org.il

 

אין צורך לשלוח עותקים קשיחים למשרדנו.

 

                                                              בברכה,

                                                         אריאלה בצלאל

                                                         מהנדסת הרשות

 

  • מסלול הגשת תכניות לצורך קבלת היתר בניה
  • מסלול הגשת תוכניות מתאר
  • מסלול הגשת תוכניות לתכנון תשתיות
  • מסלול הגשת תוכניות חפירה