תחומי פעילות רשות ניקוז גליל מערבי

 1. ניהול שליטה, בקרה ופיקוח על כלל מערכת הניקוז באגן ההיקוות כולו. 
   
 2. הסדרה ושיקום  נחלים ארציים ואזוריים. 
   
 3. פעילות לתחזוקת מערכת הניקוז האגנית. 
   
 4. שיקום, חידוש ופיתוח מפעלי מים לתפיסת מי נגר לשימוש חוזר. 
   
 5. פעולות לשימור וטיוב קרקע למניעת סחף משטחים חקלאיים. 
   
 6. ניקוז תת-קרקעי להורדת מפלס מי התהום ומליחות הקרקע. 
   
 7. הסדרת תיעול וניקוז להגנה על ישובים, אזורי תעשיה ותשתיות. 
   
 8. פיקוח וטיפול בגורמי זיהום הנחלים. 
   
 9. פיתוח ושימור אתרי נוף טבע ובילוי באגני הנחלים ולאורכם. 
   
 10. הכנת תכניות ארוכות טווח רב-תחומיות לשיקום, פיתוח וטיפוח מערכת הניקוז בסביבת הנחלים
   
 11. יזום וביצוע פרויקטים חינוכיים לשם הטמעת ערכי איכות הסביבה ושמירה על נחלים ושאר משאבי הטבע בקרב תושבים, בדגש על ילדים ונוער בשיתוף עם רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, בתי ספר ושויות מקומיות.

תחומי פעילות

תחומי פעילות

נטיעות