רשויות ניקוז ורשויות נחלים

רשות ניקוז ים המלח https://dsda.org.il
רשות ניקוז כינרת  http://www.kineret.org.il
רשות ניקוז שיקמה-בשור  http://www.besor.org.il
רשות ניקוז ירקון http://www.yarkon-nikuz.org.il
רשות ניקוז ערבה http://www.nikuzarava.co.il
רשות ניקוז ירדן דרומי http://www.yardend.org.il
רשות נחל קישון http://www.kishon.org.il
רשות ניקוז ונחלים קישון http://www.rnkishon.co.il
רשות ניקוז שרון http://www.rnsharon.org.il

משרדי ממשלה 

 משרד החקלאות https://www.moag.gov.il
 המשרד להגנת הסביבה http://www.sviva.gov.il
 משרד הבריאות http://www.health.gov.il 

משרדי ממשלה וגופים נוספים הקשורים לרשות 

 משרד התשתיות הלאומיות http://www.tashtiot.co.il
 רשות הטבע והגנים http://www.parks.org.il
 קק"ל http://www.kkl.org.il/kkl
 רשות המים http://www.water.gov.il
 החברה להגנת הטבע http://www.teva.org.il
איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי http://www.ecowest.co.il