ערכים ואמנות

רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי:

  • מוסר עבודה                        
  • פתיחות ושקיפות
  • ארגון לומד
  • חשיבות פרטי הביצוע
  • שיפור באמצעות שיתוף
  • יוזמה
  • חדשנות
  • תרומה לקהילה 
  • איכות השירות
  • חינוך לשמירה על הסביבה