1. הכנת תוכניות מגירה להסדרת נחלים ארציים ואזוריים ותעלות ניקוז אזוריות, עפ"י המוצע בתוכנית העבודה וכפוף לקבלת התחייבויות כספיות מהמשרדים הנוגעים בדבר.
 2. שיקום ופיתוח נופי בנחלים, עפ"י מקטעים - הכנת תוכניות שיקום ופיתוח בנחלים: נעמן, חילזון, כזיב, געתון, בצת - עפ"י מקטעים וכפות לקבלת התחייבויות כספיות (תב"רים)
 3. השלמת הכנת תוכנית מתאר לנחלים: נעמן, פקיעין.
 4. ייזום תכנון וביצוע פרוייקטים חינוכיים לשם הטמעת ערכי איכות הסביבה, בכלל זה שמירה על נחלים ומשאבי טבע - בקרב התושבים, בדגש על ילדים ונוער, בשיתוף עם רס"ג, החברה להגנת הטבע, בתי ספר ורשיות מקומיות, בכפוף לקבלת התחייבויות כספיות, השתתפות רשומ"ק ואחרים.
 5. הפצת חוברת הדרכה בשפה הערבית: "במים יחיה האדם - מבחר מאוצרות תרבות המים הערבית בגליל המערבי", לשימוש צוותים חינוכיים, ספריות ציבוריות וגורמים רלוונטים ולשימוש בפרויקטים החינוכיים "שומרי הנחל".
 6. גביית מכסות ניקוז:
  1. המשך פעולות לגביית חוב רשויות מקומיות משנים קודמות: 2,198,359 ש"ח.
  2. גביית 100% מכסות ניקוז בשנת 2018 ובכל שנה עבודה שוטפת.
 7. הכנת תוכנית לניהול סיכונים - נחלי הגליל המערבי.
 8. קידום תכנון מפעלי ניקוז להקמת 3 מאגרים להחדרה ואיגום מי שטפונות:
  1. אתר החדרת מי שטפונות במחצבת יחיעם - תכנון מפורט ולביצוע בעדיפות ראשונה.
  2. מאגר ויסות בשטחי קיבוץ כברי.
  3. מאגר במפלס 90+ (מאגר השרייה).

שיקום אקולוגי בנחל נעמן-שלב ב

שיקום אקולוגי בנחל נעמן - שלב ב'

שיקום אקולוגי בנחל נעמן-שלב ב'

שיקום אקולוגי בנחל נעמן - שלב ב'

עבודות גישור ופיתוח בנחל שגור

עבודות גישור ופיתוח בנחל שגור

מפל מים בנחל כזיב – קטע עין זיו

מפל מים בנחל כזיב - קטע עין זיו