הרשות תהווה המקור המקצועי, הרעיוני והביצועי לפעולות ניקוז שתכליתן מניעת שיטפונות וסחף בקרקע ופעולות לשמירה ופיתוח בר קיימא של ערכי טבע, תרבות ונוף ותוביל את הטמעת התרבות של "שמירת הנוף והנחלים כמשאב של חיים" בשטחי הרשויות המוניציפאליות שבגזרתה ובין כלל רשויות הניקוז בישראל.

חזון הרשות