על מנת להקל עם ציבור היזמים ועורכי התכניות וכצעד לאמץ תהליכי חדשנות טכנולוגית ברשות ניקוז ונחלים גליל מערבי, הרשות נערכת להעמיד לרשות המתכננים ויזמי תוכניות מערכת מקוונת אשר דרכה ניתן יהיה לשלוח תכניות לבדיקה, למתן חוות דעת ואישור רשות הניקוז וכמו כן על מנת לעקוב אחר קבלת תוכניות מתוקנות לשם מתן חוות דעתנו ואישורינו הסופי.

קישור למסמכי תמ"א 34/ב'/3 באתר מנהל התכנון – תכנון זמין

על תחילת הפעלת המערכת המקוונת תפורסם הודעה באתר זה בהמשך.

עד אז, לברורים ושאלות באחד מהנושאים הללו, הינכם מוזמנים להתקשר למח' הנדסה בטל' מס' 04-9556557 שלוחה 2.

ניתן להגיש באמצעות תכנת "האישורית" רק תכניות חדשות, הישנות ימשיכו להיות מנוהלות בצורה ידנית.

תכניות למתן חוו"ד נא לשלוח לכתובות הבאות  :     Praceng@nikuz-gm.org.il         Eng@nikuz-gm.org.il

 

  • מסלול הגשת תכניות לצורך קבלת היתר בניה
  • מסלול הגשת תוכניות מתאר
  • מסלול הגשת תוכניות לתכנון תשתיות
  • מסלול הגשת תוכניות חפירה